Happy New Year!

【拜年!】 New Year's greetings In Chinese
xīn nián kuài lè
新年快乐 Happy New Year
wàn shì rú yì
万事如意 May all your wishes be fulfilled
For Business Partners 给生意伙伴 -->
shēng yi xīng lóng
生意兴隆 Business flourishes
cái yuán gǔn gǔn
财源滚滚 The money rolling in
For Who is Hardworking 给正在努力工作的人-->
bù bù gāo shēng
步步高升 Promoting to a higher position
péng chéng wàn lǐ、qián chéng sì jǐn
鹏程万里、前程似锦 Have a bright future

Aktuell

Neue Anfängerkurse

Zürich ab 25.10.2017

Zug ab 16.10.2017

Zollikerberg ab 31.10.2017

Winterthur ab 14.11.2017

Wil ab 13.11.2017

St. Gallen ab 27.9.2017

Neuenhof ab 3.11.2017

Luzern ab 24.10.2017

Bern ab 29.11.2017

Basel ab 6.11.2017

Aarau ab 4.12.2017

Spezialkurse

Konversationskurs A2

Konversationskurs C2

Business-Chinesisch C2

HSK-Vorbereitungskurs

Kontakt

Sprachschule Dong

Bifangweg 2

CH-5432 Neuenhof

+41 79 614 34 26

info@dong.ch

Folgen Sie uns