Happy New Year!

【拜年!】 New Year's greetings In Chinese
xīn nián kuài lè
新年快乐 Happy New Year
wàn shì rú yì
万事如意 May all your wishes be fulfilled
For Business Partners 给生意伙伴 -->
shēng yi xīng lóng
生意兴隆 Business flourishes
cái yuán gǔn gǔn
财源滚滚 The money rolling in
For Who is Hardworking 给正在努力工作的人-->
bù bù gāo shēng
步步高升 Promoting to a higher position
péng chéng wàn lǐ、qián chéng sì jǐn
鹏程万里、前程似锦 Have a bright future

Aktuell

Sommer-Intensivkurs

1.7. – 31.8.2018

 

Neue Anfängerkurse

Zürich ab 28.8.2018

Zug ab 30.7.2018

Zollikerberg ab 6.9.2018

Winterthur ab 5.7.2018

St. Gallen ab 21.8.2018

Schaffhausen ab 11.9.2018

Neuenhof ab 28.8.2018

Luzern ab 6.9.2018

Bern ab 9.2018

Basel ab 20.8.2018

Aarau ab 13.8.2018

Spezialkurse

Konversationskurs A2

Konversationskurs C2

Business-Chinesisch C2

HSK-Vorbereitungskurs

Kontakt

Sprachschule Dong

Bifangweg 2

CH-5432 Neuenhof

+41 79 614 34 26

info@dong.ch